รวมภาพบรรยากาศการประชุม Social Media

DSC_0211DSC_0210DSC_0209DSC_0208DSC_0207DSC_0206
DSC_0205DSC_0204DSC_0202DSC_0179DSC_0178DSC_0177
DSC_0176DSC_0175DSC_0173DSC_0172DSC_0171DSC_0170
DSC_0169DSC_0168DSC_0167DSC_0166DSC_0165DSC_0164

ThaiSMEdu, a set on Flickr.

รวมภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media ปี 2555” ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร

Advertisements
หมวดหมู่:ภาพกิจกรรม

ฝนตก ไฟดับ รถติด

ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง social media ณ โรงแรมแม็กซ์  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 55  เกิดฝนตกหนักมาก ลมกรรโชกแรง และสิ่งที่ตามมาก็คือ ไฟดับ ทำให้ต้องหยุดการอบรมไปประมาณ 10 นาที ส่วนบรรยากาศด้านนอกโรงแรมบนถนนพระรามเก้า และบนทางด่วน รถติดมากเคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆ ระหว่างที่รอไฟฟ้ามาอยู่นั้นผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ก็ได้นำเอากล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ  สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน ผ่อนคลายเป็นอย่างมาก การอบรมในวันนี้เลิกในเวลาประมาณ 3 ทุ่ม  ก่อนแยกย้ายไปพักผ่อนที่ห้องพักของตนเอง

หมวดหมู่:ภาพกิจกรรม

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/55

หมวดหมู่:วิชาอื่นๆ

การแสดงตลกเรื่อง เศรษฐีหนีโจร

การแข่งขันการแสดงตลก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 54 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ที่จังหวัดศรีสะเกษ

หมวดหมู่:ภาพกิจกรรม

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ ปี 54

กรอกดิน (59)กรอกดิน (35)กรอกดิน (36)กรอกดิน (37)กรอกดิน (38)กรอกดิน (39)
กรอกดิน (40)กรอกดิน (42)กรอกดิน (44)กรอกดิน (45)กรอกดิน (46)กรอกดิน (47)
กรอกดิน (48)กรอกดิน (49)กรอกดิน (51)กรอกดิน (52)กรอกดิน (53)กรอกดิน (54)
กรอกดิน (55)กรอกดิน (56)กรอกดิน (57)กรอกดิน (58)

กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร สพม.28

หมวดหมู่:ภาพกิจกรรม

The Dark Knight Rises Trailer

หมวดหมู่:นานาสาระ

คำปฏิญาณตน กฎ คติพจน์ของลูกเสือและเนตรนารี

คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า…..

ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ

คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป

“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

“มองไกล”

คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ

“บริการ”